A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chemical/public_html/biocide_vew/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

Chemicals Database

Shpjegues i Termave dhe Shkurtimeve:ADI

Marrja Ditore e Pranueshme (Acceptable Daily Intake)

ATP

Adenozin trifosfati

B.t.i

Bacilus Turingensis Izraeliensis

BE

Bashkimi Europian

CDC

Qendër për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (ShBA)

CHIP

(Informacion mbi Rrezikshmërinë e Kimikateve dhe Ambalazhimi  për Ruajtje (Chemicals Hazard Information and Packaging for Supply Regulations)

CLP

Rregullorja europiane mbi Klasifikimin, Etiketimin dhe Paketimin e Kimikateve (Classification, Labelling and Packining)

DDD

Desinsektim Desinfektim Deratizim

DDT

Diklor difenil trikloretani (pesticid klororganik)

DGR

Transport i Mallrave të Rrezikshme (Dangerous Goods Transport)

DL50

Doza Letale (vdekjeprurëse) për 50% të subjekteve të përdorur në provën e toksicitetit akut

DNEL

Niveli ku nuk verehen efekte i derivuar (Derived No-Effect Level)

EWC

Katalogu Europian i Mbetjeve (European Waste Catalogue)

GABA

Acidi Gama-Amino-Butirik

GHS

Sistemi Global  i Harmonizuar mbi Klasifikimin, Etiketimin dhe Paketimin e Kimikateve (Globally Harmonized System)

H

Rrezikshmëria (Hazard)

IARC

Agjencia Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin (International Agency for Research on Cancer)

IB

Insekticid biologjik

IGR

Rregullator i Rritjes së Insekteve (Insect Growth Regulator)

KABS

Shoqata për Kontrollin e Mushkonjave, Gjermani

MSDS

Dokumentacioni për të Dhënat e Sigurisë (Material for Safety Data Sheet)

NOAEL

Niveli  ku Nuk Vërehen Efekte të Dëmshme (No Observed Adverse Effect Level)

OBSH

Organizata Botërore e Shëndetësisë

Pi

Piretroid

PNEC

Përqëndrimi i Parashikuar ku Nuk Vërehen Efekte (Predicted No-Effect Concentration)

PTB

Substanca të Qëndrueshme, të Bioakumulueshme dhe Toksike(Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

RrRr

Rregullatorë të rritjes

SDS

Dokumentacioni për të Dhënat e Sigurisë (Safety Data Sheet)

UN

Kombet e bashkuara (United Nations)

vPvB    

Shumë i qëndrueshëm dhe shumë i bioakumulueshëm (Very persistentand very bioaccumulative)

WG

Granula të lagshme nga uji

WN

Nili Perëndimor