A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chemical/public_html/biocide_vew/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

Chemicals Database

Emërtimi: α-Chloralose

Sinonime: Alphachloralose; α-D-glucochloralose; Anhydroglucochloral; Glucochloral.

Identiteti Kimik: : C8H11Cl3O6 Formula strukturore: Masa molare: 309.53 g/mol 1 Identiteti Kimik (IUPAC): (5?)-1,2-O-[2,2,2-Trichloroethylidene]-?-xylo-hexofuranose

CAS: Numri i rregjistrimit CAS: 15879-93-3 Numri EC: 240-016-7 Indeksi i BE: 605-013-00-0 Numri EINECS: 240-016-7 PubChem: 1. 85991, 40467114 (2R,3aR,5R,6R)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl; 2. 27525 (2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl; 3. 16211632 (1R)-dioxol, (2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl; 4. 186624 (1R)-dioxol, (3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-furo-5-yl; 5. 2723807 (2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl ChemSpider: 1. 77572, 25616 (2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl; 2. 17339596 (1R)-dioxol, (2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl; 3. 162227 (1R)-dioxol, (3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-furo-5-yl; 4. 005998 (2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-methyl-furo-5-yl KEGG: C18707 MeSH: Chloralose Numri RTECS: FM9450000 Referenca Beilstein: 85418

Klasifikimi: Klasifikimi: Rodenticid. Organoklorur. Klasifikimi sipas rregullores numër 1272/2008 të Komisionit Europian [EU-GHS/CLP]: Toksiciteti akut: Kategoria 4; H332: I dëmshëm nëse thithet me frymëmarrje. Toksiciteti akut: Kategoria 4; H302: I dëmshëm nëse gëlltitet.

Masat parambrojtëse: Frazat e sigurisë: S2: Mbajeni larg fëmijëve S13: Mbajeni larg ushqimeve, ujit dhe ushqimeve të kafshëve. S29: Mos e derdhni në kanale të ndryshme. S46: Nëse gëlltitet, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe tregoni etiketën dhe ambalazhin ose MSDS përkatëse. S60: Ky material dhe kontenieri i tij duhet të nxirren jashtë përdorimit si mbetje të rrezikshme. S61: Shmangni shpërhapjen në mjedis. Referojuni udhëzimeve përkatës të MSDS. Masa paraprake gjatë përdorimit dhe ruajtjes: Mbajeni substancën në vende të kyçura. Mbajeni larg nxehtësisë. Mbajeni larg burimeve që shkaktojnë shkëndija dhe zjarre. Kontenierët bosh përfaqësojnë një rrezik të konsiderueshëm, sepse në kushte normale mund të avullojnë sasi të materialit që kanë. Përdorimi dhe manipulimi duhet të kryhen në dhoma dhe zona të veçanta. Mos gëlltisni. Mos merrni frymë në pluhur dhe tymra. Vishni veshje të përshtatshme dhe mbrojtëse. Në rast të ventilimit të pamjaftueshëm vishni edhe paisje për frymëmarrjen. Nëse e gëlltisni kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe tregoni etiketën e produktit tek mjeku. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Përdorimi: Lani të gjitha pjesët e trupit që mund të kenë qënë në kontakt me materialin në mënyrë të kujdesshme dhe me ujë të rrjedhshëm dhe sapun pas përdorimit dhe aplikimit të substancës. Përdoreni në vende dhe zona me ventilim të mjaftueshëm. Mos e përdorni në vende të izoluara dhe që nuk kanë mundësi ventilimi. Minimizoni grumbullimin dhe prodhimin e pluhurave dhe tymrave. Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet. Mos e gëlltisni dhe mos merrni frymë në prani të pluhurit të produktit. I rrezikshëm për njerëzit dhe kafshët shtëpiake. Mos e lejoni të bjerë në kontakt me sytë, lëkurën dhe rrobat. Mos merrni frymë kur ka tym të shkaktuar nga materiali i ngurtë. Vishni veshje mbrojtëse dhe doreza rezistente ndaj ujit. Lani duart, krahët dhe fytyrën me ujë të rrjedhshëm dhe sapun pas përzierjes, përdorimit, para ngrënies dhe pirjes së lëngjeve. Hiqni rrobat e kontaminuara dhe lajini para se ti rivishni. Masa paraprake për përdorimin: Lexoni me kujdes të gjithë etiketën e produktit para përdormit. Ndiqni të gjitha udhëzimet përkatëse sipas etiketës. Shmangni kontaktin me sytë, lëkurën dhe veshjet.

Ndihma e parë Kontakti me sytë: Kontrolloni dhe hiqni lentet e kontaktit, nëse personi ka. Mos përdorni kremra për sytë. Lajini me ujë të rrjedhshëm për të paktën 15 minuta. Mundohuni që gjatë larjes të ngrini kapa

Masat kundër zjarrit Djegshmëria e produktit: Mund të jetë i djegshëm në temperatura të larta. Produktë të djegies: (CO, monoksid karboni dhe CO2, dioksid karboni), si edhe përbërje të halogjenuara (klorure, bromure, jodure). Udhëzime për paisjet zjarrfikëse: Zjarre të vegjël: Përdorni pluhur dhe tymra kimik të thatë. Zjarre të mëdhenj: Përdorni spraje uji, mjegulla uji, ose shkuma për të shuar zjarrin. Mjete fikëse: Përdorni ujë, kimikate të thata, shkuma kimike, ose shkuma rezistente ndaj alkoolit. Si në çdo r

Masat kundër derdhjes aksidentale Derdhjet e vogla: Përdorni mjete të përshtatshme për të vënë materialin e ngurtë të derdhur në kontenierë të përshtatshëm dhe që janë tipik për nxjerrjen nga përdorimi të produktit. Derdhjet e mëdha: Përdorni lopata për të vënë materialin e derdhur brenda një kontenieri që shërben për nxjerrjen nga përdorimi të mbetjeve. Informacion i përgjithshëm: Përdorni pasijet mbrojtëse përsonale para se të veproni. Rrjedhjet: Thithni ose pastroni materialin që rrjedh dhe vendoseni në një kontenieri që shë

Përdorimi dhe Ruajtja Ruajtja: Mbajini kontenierët të thatë. Mbajini në vende të freskëta dhe të ftohta. Mbajini kontenierët të puthitur dhe mbyllur mirë. Mbajini në vende të freskëta dhe të ventiluara mirë. Materialet toksike dhe shumë të rrezikshme duhet të ruhet në një kabinet ose dhomë të kyçur mirë dhe larg dhomave të tjera ku mbahen ushqimet dhe produktet ushqimore të njerëzve dhe kafshëve. Përdorimi: Përdoret për kontrollin e minjve të kanaleve në kanalizime dhe në shtëpi banimi dhe për kontrollin e minjve të

Kontrolli Ekspozimit dhe Mbrojtja personale Kontrollet teknike: Përdorni medota të izoluara, sistem ventilimi lokal ose kontrolle të tjera teknike për të mbajtur nivelin e pastërtisë së ajrit në kufij të rekomandueshëm. Nëse nga përdorimi do të prodhohet pluhur, shkuma ose mjegulla, përdorni ventilimin për të mbajtur nivelin e pastërtisë së ajrit në kufij të rekomandueshëm. Dhomat ose vendet ku do të manipiulohen materialet duhet të jenë të paisura me paisje për larjen e syve dhe me dush. Mbrojtja personale: Përdorni syze për mbrojtjen e

Vetitë Fizike dhe kimike Pika e shkrirjes (në gjendje të pastër): 176.6°C Pika e vlimit (në gjendje të pastër): Dekompozohet menjëherë pas shkrirjes Temperatura e dekompozimit: 182ºC Pamja/Forma (gjendja fizike) (në gjendje të pastër): I ngurtë (pluhur) Ngjyra dhe aroma (në gjendje të pastër): I bardhë në të verdhë dhe pa erë Dendësia relative (në gjendje të pastër): 0.7739 në 20ºC (97% pastërti) Tensioni sipërfaqësor: 50.076 ±0.045 mN/m (në 20ºC) Presioni i avijve: 0.00883Pa (në 25ºC) Konstantja e ligji

Qëndrueshmeria dhe Reagueshmëria

Informacion toksikologjik: Frazat e rrezikut: R 20/22 - I dëmshëm nëse inhalohet ose nëse gëlltitet. R50/53: Shumë toksik për gjallesat ujore, mund të shkaktoj efekte të padëshiruara aftagjata në mjediset ujore. Rrugët e hyrjes në organizëm: Absorbohet nëpërmjet lëkurës, kontaktit me sytë, inhalimimit dhe gëlltitjes. Toksiciteti për kafshët: Toksiciteti oral akut LD50=611 mg/kg peshë trupore p.t. për meshkujt e minjve të mëdhenj dhe 212 për femrat e tyre; Toksicitet dermal për minjtë e mëdhenj LD50 ?2000 mg/kg; Toksicteti akut nëpërmjet inhalimit (frymëmarrjes): LD50 ?1.99 mg/l Irritueshmëria e lëkurës: Nuk konsiderohet si irritues nëpërmjet rrugëve kutane tek lepujt. Irritueshmëria e syve: Nuk konsiderohet si irritues kur administrohet nëpërmjet syve tek lepujt. Ndjeshmëria e lëkurës: Nuk shkakton ndjeshmëri në lëkurë tek kavja (guinea pig). Gjenotoksiciteti/Mutagjeniciteti: Nuk konsiderohet si mutagjenik nga eksperimentet e kryera në kafshë.

Informacioni Ekologjik Produkte të biodegradimit: Mundësisht i rrezikshëm dhe prodhim i produkteve të degradimit me efekt afat shkurtër. Megjithatë, mund të shfaqen edhe produkte të degradimit afatgjata. Toksiciteti i produkteve të biodegradimit: Produktet e biodegradimit janë shumë toksike.

Nxjerrja dhe Përdorimi Nxjerrja nga përdorimi duhet të kryhet në përputhje me rregulloret përkatëse (etiketën, MSDS).

Informacioni për transportin

Informacione rregullator

Informacione të tjera

Këshilla në rast helmimi

Status

Foto