Takimet e kryera

Raporti final i takimit te 6-4 shkurtit 2013
GRUPI 1
GRUPI 2
GRUPI 3

FOTOT E TAKIMIT


Takim pune përfundimtar për rishikimin e Profilit Kombëtar të Menaxhimit të Kimikateve dhe elementeve të forcimit të drejtimit (qeverisjes), 9-10 shkurt 2012 dhe
Takim për planifikimin e bazës kombëtare të të dhënave për menaxhimin e kimikateve dhe workshop trainues, 9 shkurt 2012, Tiranë


Raporti i takimit

Drafti II i Profilit Kombetar te Menaxhimit te Kimikateve

Dokument udhezues i UNITAR per Pergatitjen e Profilit Kombetar ...


Draft i ToR per Komitetin Ndersektorial per Menaxhimin e Kimikateve

Udhezues i UNITAR per pergatitjen e bazave te te dhenave

Draft i dokumentit politik per perfshirjen e aktoreve

Prezantime UNITAR

Prezantime te tjera

Foto nga takimi

 


Raport : PROJEKTI "FORCIMI I KAPACITETEVE PER ZBATIMIN E SAICM NE SHQIPERI" 23.09.2011
Prezantimi
Foto te takimit

 


RAPORT: Mbi takimin e punës për nisjen dhe planifikimin e projektit “Forcimi i kapaciteteve për zbatimin e SAICM në Shqipëri”
Tiranë 24-25 mars 2011 Shkarko materialin


Projekti: Forcimi i kapaciteteve për zbatimin e Qasjes Ndërkombëtare Strategjike SAICM në Shqipëri
Raport i takimit të punës, dt. 28 prill 2011 - shkarko materialin

Projekti: Forcimi i kapaciteteve për zbatimin e Qasjes Ndërkombëtare Strategjike SAICM në Shqipëri
Protokoll i takimit të punës, dt. 9 qershor 2011 Shkolla e Shëndetit Publik (pranë ISHP) - shkarko materialin